Lékařská péče

     Primární lékařskou péči zajišťuje praktický lékař, který dochází do DD 4x týdně.

                  Ordinační hodiny:

           Po - Út - Čt :     13.00 - 15.00

           St:                    9.00 - 11.00

 

     Dle potřeby a nepravidelně ordinují v DD odborní lékaři (psychiatr, neurolog, oční lékař atd.) DD je schopen objednat návštěvu i u dalších specializovaných lékařů do místa jejich ordinace (zubní, gynekolog, diabetolog a další). DD pak zajišťuje doprovod k těmto specialistům.

 

Zdravotnické služby:

     O klienty DD pečuje dostatečný počet diplomovaných zdravotních sester a jeden fyzioterapeut. Všichni jsou registrováni k výkonu zdravotnického povolání bez nutnosti odborného dohledu. Personál se průběžně odborně vzdělává na pravidelných seminářích a školeních.

     Všechen další nezdravotnický obslužný personál je proškolen v zásadách první pomoci a je schopen odborně zasáhnout.

 

Ošetřovatelská péče:

     Mezi základní výkony, které zdravotnický a ošetřovatelský personál provádí, patří:

- péče o ránu, bércové vředy a o dekubity

- odběr biologického materiálu

- podávání léků per os, aplikace mastí a kapek, injekce  i. m. , s. c.

- péče o pemanentní katetr, výměna katetru u žen

- vyšetřní přístrojovou technikou (tonometr, glukometr, EKG atd.)

- ošetření kožních lezí pomocí biolampy

- oštřování stomií, péče o PEG

- sledování životních funkcí