Sociální pracovnice domova zabezpečují kulturně společenský život a pomáhají klientům v běžném životě. Organizují různá kulturní vystoupení, doprovázejí klienty při akcích konaných mimo areál domova, organizují krátké výlety po okolí a podílejí se na pravidelných aktivizačních a volnočasových činnostech, kterých se naši klienti mohou účastnit.

     Sociální pracovnice zajišťují klientům drobné nákupy, pomáhají jim s vyřizováním korespondence a jsou v kontaktu s rodinami klientů. Styk s rodinou je pro naše klienty velmi důležitý. Také proto nejsou návštěvy v domově nijak časově omezeny.

     Sociální pracovnice, ve spolupráci s příslušnými úřady, pomáhají klientům vyřizovat jejich úřední zaležitosti (občanské průkazy, vyřízení příspěvku na péči, vyplácení důchodu atd.).  Vydávají důchod, vybírají úhrady za pobyt a stravu, pomáhají klientovi při hospodaření s finančními prostředky a vedou evidenci vkladních knížek klientů.

     V případě zájmu podají sociální pracovnice bližší informace o možném přijetí seniora do domova a o poskytování sociální služby. Případného zájemce osobně provedou celým domovem.