V DD Borohrádek pracuje 65 zaměstnanců, z toho 40 v přímé péči. Dbá se na pravidelné vzdělávání personálu, aby byly sledovány nejmodernější trendy v péči o obyvatele.  

Organizační schéma DD Borohrádek od 1. 1. 2014

organizacni schema 2014

     V DD Borohrádek mají všichni senioři, popř. jejich zástupci, možnost stěžovat si na kvalitu nebo způsob poskytování služby, aniž by tím byli ohroženi. S pravidly podávání stížností musí být klient seznámen při uzavírání dohody o poskytování služeb a jejich obsah musí být klientovi vhodnou formou připomínán. O možnosti podávat stížnosti, a kam, je povinen seznámit klienty jejich klíčový pracovník. Možnost podávat stížnosti je zmíněna v Domácím řádu DD Borohrádek a kol. smlouvě.