Také letos jsme se zapojili do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Tímto bychom jménem svým i jménem všech obdarovaných seniorů chtěli poděkovat všem, kteří poslali, nebo osobně přivezli dárky a nadělili kus štěstí a radosti v těchto předvánočních dnech. Díky všem.