Také letos jsme se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata. Díky obětavé práci pracovníků Českého rozhlasu jsme mohli našim klientům dopřát radost ze splněných přání. Některá z nich byla již splněna, jiná ještě čekají, až přijde jejich čas. Všem dárcům z celého srdce děkujeme, stejně jako pracovníkům Českého rozhlasu, kteří se projektu věnují.