Kulturní a společenský život zajišťují v DD Borohrádek pracovnice sociálního úseku ve spolupráci s dalšími zaměstnanci domova.

 • četba knih na pokračování
 • promítání filmů
 • pracovní terapie
 • možnost půjčování knih z knihovny
 • bohoslužby
 • kadeřnictví, pedikura
 • kantýna - možnost každodenních nákupů
 • výlety do okolí
 • výlety na kulturní, sportovní a společenské akce
 • kulturní akce pořádané přímo v domově
 • taneční zábavy
 • akce v zahradě DD (posezení s hudbou)
 • pravidelná setkávání s obyvateli okolních domovů a ústavů (sportovní soutěže, společenské akce)
 • individuální aktivity u lůžka - pro nepohyblivé klienty

fgu17
fgu18